Látogató számláló

0
1
0
6
8
2
8

Iskolaérettségi teszt

1. Eléri-e gyermekem a 120-130 cm-es magasságot és a 20-22kg-t?
   Mert bár a súly- és magassághatár megszűnt, a kisebb termetű gyermek gyakran
   fáradékonyabb társainál.


2. Elindult-e a fogváltás? Ez a csontosodás megindulását jelzi, és az ülő- és
    állóképességgel van szoros összefüggésben.


3. Tud-e gyermekünk cipőt kötni? Ennek hiánya a gyengébb kézügyességre és téri
    tájékozódásra utalhat.


4. Jó-e gyermekem ceruzafogása? Az ehhez szük­séges izmokat a csontosodási
    folyamat kezdete el?tt, sok gyurmázással lehet erősíteni.


5. Mennyire összerendezett gyermekem elemi mozgása? A kúszás, mászás, lábujjon–
    sarkon–talpélen való járás, a szökdelés pontos kivitelezése könnyű írás- és
    olvasástanuláshoz vezet.


6. Jó gyermekem egyensúlyérzéke? Ez a fejlett idegrendszerre utal, melynek hiánya
    figyelem- és magatartászavart okoz. Gyakoroljuk a vonalon járást,
    a „pincérkedést tálcával.


7. Mennyire fejlett a vállöv, a könyökizület és a csuklóizület finommozgása?
    Ez a szépírás alapja, mely talicskázással, függeszkedéssel, később fűzéssel és
    ujjtornával fejleszthető.


8. Tudja-e szinkronban és egymástól függetlenül irányítani végtagjait? Ez az azonos
    majd ellentétes kéz-láb emeléssel, masírozással, láb köröz – kéz tapsol
    gyakorlatokkal fejleszthető.


9. Meg tudja-e nevezni testrészeit? Mivel a legbiztosabb pont a saját testünk,
    ezért ha ez bizonytalan minden azzá válik.


10. Kialakult dominanciákkal rendelkezik-e? A nem megfeleLőkézzel történő írás
     pl. nehezíti a tanulást és diszfunkciókhoz vezethet.


11. Koordinált-e a szemmozgása? Nehezítő tényező a sok tv és számítógép használat.
     Szemtorna lehet a fej elmozdulása nélkül: szemmozgatás jobbra, balra, le, föl,
     rézsútosan.


12. El tudja-e különíteni a jobb és bal irányokat, illetve helyesen használja-e
     a névutókat (alatt, fölött, mögött stb…) ?


13. Képes-e adott mozdulatokat ill. alakokat térben (pl. építés) és síkban (pl. rajz)
     leutánozni?


14. Képes-e mozgássorozatok elvégzésére (pl. taps-lépés-guggolás, gyöngyfűzés)
      ill. rajzminták követésére?


15. Képes-e irány követésére? Itt is eleinte nagymozgásban, később
     finommozgásban, papíron.


16. Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja? Ezt például célbadobás során
     figyelhetjük meg.


17. Biztosan különbözteti-e meg az alakot a háttértől?
     (Mi van a képen hátrébb, mi előrébb? Egymásra rajzolt tárgyak elkülönítése.)


18. Felismeri-e az azonos alakokat, színeket, nagyságokat, mennyiségeket?
     (pl. különböző színű és nagyságú kockák válogatása.)


19. Az azonosságon túl felismeri-e a különböző­ségeket?

20. Különböző hangokat meg tud-e különböztetni egymástól?
      (pl. azonos hangzású szavakat: pl: kéz-kész, mind-mint)


21. Felismeri-e a rész-egész viszonyát?
     (pl. kis rész­le­teket megkeresni az egészen belül)


22. Megye-e a szétszedés és újra összerakás gyakorlata?

23. Képes-e az egyik érzékszerv-csatornán nyert információt másik csatornára
      átfordítani? (pl. mesét lerajzolni.)


24. Képes-e magát árnyaltan kifejezni? Van-e türleme másokat meghallgatni?
      Tud-e kérdezni? Ezeket a sok mesehallgatás, verstanulás
      és beszélgetés fejleszti.


25. Be tud-e fejezni önállóan egy elkezdett történetet?

26. El tudja-e helyezni magát időben és társadalmi környezetében?
      Ismeri-e az évszakokat, napszakokat, napok változását?


27. Tud-e szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben
      és a játékban egyaránt?


28. Tűri-e a kudarcot?

29. Bizalommal fordul-e a felnőttek felé? Elfogadja-e őket?

30. Játszik-e a közösségben?

 

Forrás: lurkovilag.hu / Kozma Krisztina írása

Honlap készítés